İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

Toplumda en çok merak edilen konular arasında imar planı çeşitleri nelerdir yer alıyor. Birçok özellikleri olan imar planı yapılması planlanan bir alanın doğrudan tüm ayrıntılarının harita üzerinden belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bir bölgenin genel durumuna bakılarak ilgili bölge üzerinde ne kadar düzeyde yapılar kurulabileceği yönünde karar alınabilir. Tüm bu aşamalar ise alanında gerekli tüm eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamış olan imar planlayıcı ekipler tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle imar planları profesyonel anlamda uygulanan işlemlerdir. Hatalı bir şekilde yapılan planlamalar beraberinde ilgili alanlarda özellikle de çarpık yapılaşmalar meydana gelmesine neden olabiliyor.

İmar Planı Çeşitleri

Resmi birimler üzerinden imar planı çeşitleri nelerdir hakkında tüketicilere ayrıca detaylı olarak bilgiler sunulur. İmar planları oldukça geniş çeşitlere ayrılır. Bunlar; mekânsal strateji planları, nazım imar ve çevre düzeni imar planı, mevzi planı ve uygulama alanı planı ve son olarak revizyon imar planıdır. Bu nedenle uygun alanlar için uygun imar planı türü uygulanır. Böylece kusursuz bir şekilde planlama elde edilir. İmar planlarının uygulanmasındaki temel amaç ise, doğrudan kusursuz yerleşim alanları oluşturmak ve bu kapsamda toplumların daha kaliteli bir yaşam elde etmesi sağlanmasıdır. Bu nedenle imar planları daha çok resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

İmar Affı Nedir Ve Ne İşe Yarar?

İmar affı en çok merak edilen ayrıntılar arasında yer alır. İmar affı ise, çeşitli nedenler sonucunda kaçak ya da yasal kapsamda belirtilen mevzuatlar dışında uygulanan kaçak yapılaşmaların doğrudan resmi statü üzerinden affedilmesidir. İmar barışı olarak da isimlendirilen bu durum son yıllarda sıklıkla meydana gelmiştir.

Tapu Belgesinde Ev Yazılı Olan Alanda Arsa Uygulanabilir Mi?

Tüketicilerimiz tarafından tapu belgesinde imar planı çeşitleri nelerdir ev yazılı olan alanda arsa uygulanabilir mi konusu da merak ediliyor. Herhangi bir bölgede bir arsaya sahip olunması durumunda söz konusu arsa üzerinde gayrimenkul inşa edilebileceğini göstermez. Dolaysıyla arsa sahibinin söz konusu arsa üzerinde yapı oluşturması için yasal kapsamda bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu bağlamda arsa sahibinin ilk olarak ilgili belediye kurumu üzerinden yapılaşma süreci başlatabilmesi açısından kurum yetkililerinden bu yönde detaylı olarak bilgi alması gerekir. Bu aşamadan itibaren ise kurumdan söz konusu resmi belgeleri talep etmesi şarttır. Bu kriterler doğrultusunda ilgili kurum tarafından da onaylanması durumunda tapu belgesinde ev yazan yere arsa uygulaması mümkündür.

İmar Affı Faydaları

İmar barışının birçok faydaları söz konusudur. Bu doğrultuda yapı kayıt belgesi elde etmiş olan yapıların doğrudan elektrik, su ve doğalgaz gibi çeşitli abonelik süreçleri pratik bir şekilde gerçekleştirilir. Daha önceki dönemlerde alınmış olunan yıkım kararlarının ve tahsil edilemeyen idari para cezalarının doğrudan imar barışı kapsamında affa uğraması söz konusudur. Yapının kullanım amaçları da dahil olmak üzere, tapu belgesinde ilgili yapıya ait olan cins değişikliğine girişilecek doğrudan kat mülkiyetinin aktarılması mümkündür.

Yeni İmar Barışı Çıkması Mümkün Müdür?

Bu yönde henüz kesin olarak resmi bir açıklama yapılmamıştır. 1984 senesinde yasal kapsamda çıkarılan yeni bir düzenleme doğrultusunda 1 Temmuz 2022 yılına yapı ruhsat belgesi alınmış ve bu doğrultuda kullanıcıların sadece geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelikleri geçici olarak kullanması mümkündür.

İmar Durumu Tarla Ne Anlama Geliyor?

İmar durumu tarla imar mevzuatında imarsız arsa olarak yer alan herhangi bir tarla sınırları belirlenmiş ve bu kapsamda tarım alanları açısından da uygun olan bir alan olarak tanımlanır. Bu nedenle İmar Yasası kapsamında bu statüde yer alan bir tarla üzerinde gayrimenkul inşa edilmesi mümkün değildir. Fakat istisnai durumlarda bu durumdaki bir tarla üzerinde gerekli yasal koşullarında yerinde getirilmesi durumunda gayrimenkul inşası mümkündür.