Kamulaştırma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kamulaştırma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kamulaştırma kavramı aslında bir diğer adı ile devletleştirme olarak da anılmaktadır. Bu alanda devlet yararına olacak ve işine yarayacak malları kendi himayesi altında kullanarak bu mallara istediği şekilde el koyabilme hakkına sahip olabilmektedir. Himayesi altına aldığı malları devlet yararına olacak şekilde kullanması gerekmektedir. Son zamanlarda oldukça fazla bir şekilde karşımıza çıkan kamulaştırma ya da devletleştirme kelimelerinde devlet tarafından ön görülen bazı şartların olması gerekmekte ve bu şartlara göre göz koyduğu malları kamulaştırma hakkına sahip olabilir.

Devlet tarafından yapılan bu kamulaştırma işleminde bazen özel mülklere karşı da bu işlem yapılabilmektedir. Bu bazı kişiler için hoş karşılanan bir durum olmasa da devlet tarafından işlenen bir durumdur. Bu işlemde kişilerden alınan taşınamaz mallar devlet tarafından kamulaştırma işlemi yapıldıktan sonra devlet yararına hastane okul yol gibi tüm vatandaşların ortak kullanabileceği bir şekilde alanlar oluşturabilir. 

Kamulaştırma Yapımı Hakkında Bilgi 


Kamunun ve vatandaşların yararına olarak yapılan bu devletleştirme işleminde Cumhurbaşkanı ya da bakanlar tarafından ayrı ayrı onay alınarak karar verilen bir işlemdir. Bu işlemde özel mülkiyet alanlarına girildiği sürece kişinin onayı alındıktan sonra hiçbir kimse mağdur edilmez. Bu özel mülk alanları devlet tarafından himayesi altına alındıktan sonra özel mülkiyet sahibine gerekli ödeme ederi kadar edilmektedir.

Kamulaştırma işleminde kamulaştırma kararı verildikten hemen sonra işleme başlanır. Daha sonra işlem adım adım bir şekilde yürütülür. Bu işlemde ilk olarak onay işlemi başlar ve gerekli makam yerleri onay vererek işlem onaylanır. Bu süreç bazen uzun bazen de kısa bir üre de halledebilir. Bu karar kamu kütüğü adı verilen yere yazılarak tüm işlemler hızlı bir şekilde halledilir. En son işlem olarak da eğer belirlenen mal özel mülkiyet adı altında ise kişiye ne kadar mimar verileceği ortak bir karar ile kararlaştırılarak işlem tamamlanmış olur. Daha sonra taşınmaz olan mülkün devlet himayesi adı altına geçtiğine dair belge hazırlanır ve işlem burada son bulur. 

Kamulaştırma İşlemi Ne Zaman Kesinleşir?


Kamulaştırma işleminde kamulaştırmanın ne olduğunu ve nasıl olduğunu yukarıdaki yazımızda belirtmiş durumdayız. Herkes tarafından sorulan bir diğer soru da bu kamu işinin ne zaman kesin bir şekilde olacağı sorusudur. Kamulaştırma işleminde yönetim ve mülk sahibi adı altında oluşan belirli bir süre vardır. Bu kamu işinin de kesinleşmesi farklı bir süreci gerektirmektedir. Bu kamulaştırma işlemine karar verdikten sonra işlemin belirlenmesi, onaylanması, uygulamaya geçmesi ve daha birçok evre altı ay kadar bir süreye mahsustur. Bu süre uzun görünse de işlemlerin süreçleri bu zamana anca yapılmaktadır. Bu zaman diliminde her işin ayrı ayrı düzenlemeleri karar süreçlerine toplantıları yüksek makamdaki kişilere onaylatılması gibi birçok evre ve işlem vardır. Bu süre zarfı içinde bu işlemler ertelenmeden işlemler gün ve gün hızlı bir şekilde devam eder. 

Kamulaştırma İşleminde Özel Mülk Sahibi 


Kamulaştırma işleminde taşınmaz mallar devlet için işe yarayacak cinste olduğu zamanlarda devlet onayı ile devlet himayesine alınmaya karar verilir. Bu işlem bazen normal bir alanda olurken bazen de özel mülk sahiplerinin alanları olmaktadır. Bu durumda bazı zamanlar kişiler alanlarını devlet himayesine vermek istemezlerse de anlaşmalı bir şekilde devlet himayesine verilmek zorundadır. Bu alanda özel mülk sahipleri hiçbir zor durumda bırakılmadan açıkları anlaşmalı bir şekilde karşılanır. Bu sayede hem vatandaş hem de devlet olarak her iki tarafta anlaşmaya varır ve işlemler kolay bir şekilde son bulur. Redwoork firmasından kamulaştırma konusu hakkında detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz.