Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Bir kişi öldüğünde, mülkü mülkünün hak sahiplerine devredilir. Miras kalan gayrimenkul, merhumun ölümünden sonra ve veraset işlemleri sırasında herhangi bir zamanda satılabilir. Taşınmazı devralan hak sahibi, kendisi veya bir vekil aracılığıyla satabilir. Miras kalan gayrimenkulün nasıl satılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bir kişi öldükten sonra kişinin alacakları ve borçlarıyla birlikte sahip olduğu hakların varis olarak belirlenen kişilere geçmesi söz konusudur. 

Kişi ölmeden önce vasiyetname ile bir veya daha fazla varis atamadığı takdirde mirasın sahibi kan bağı olan eş, çocuk, kardeş ve benzeri kişilerdir. Eğer vasiyetname kapsamında başka bir durum belirtilmemiş ise gayrimenkuller üzerinde bütün varislerin sahip olduğu hak eşittir. Peki, miras kalan bu gayrimenkuller nasıl satılacak?

Miras Kalan Gayrimenkullerin Satışı

Miras kalan gayrimenkulün satışı çok karmaşık bir süreç olabilir ve satışın yasal koşullarının bilinmesi önemlidir. Mülkün mülkiyeti, satıcının hakları ve sorumlulukları ve devam eden davalar dahil olmak üzere dikkate alınması gereken bir dizi faktör vardır. Miras kalan gayrimenkulü satmak için geçerli bir unvanınız olup olmadığını belirlemek için öncelikle mülkün yasal sahibini belirlemeniz gerekir. Bu, tapu veya parsel haritaları gibi kamuya açık kayıtlar veya bir emlak avukatına danışılarak belirlenebilir. 

Yasal sahibi bilinmiyorsa veya bulunamıyorsa, uygun devlet kurumuna bir tapu talebinde bulunmanız gerekebilir. Türk Medeni Kanunu kapsamında paylaşım yapılana kadar miras içerisinde yer alan bütün haklarda varislerin ortak karar hakkı vardır ve kararlar ortak alınmalıdır. Yani gayrimenkul satışı yapabilmek için tüm hissedarların satış için birlikte karar vermesi gerekir. 

Satışın yapılabilmesi için bütün varisler ya tapuya gitmelidir ya da ortak bir temsilci atanmalı ve bu kişi işlemleri yerine getirmelidir. Aynı zamanda satış konusunda uzlaşma sağlanamaması durumunda ise Sulh Mahkemesi’ne başvuru yapmak mümkündür. 

Miras Kalan Gayrimenkulü Satmak İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Miras kalan gayrimenkulleri satmak için geçerli bir tapuya sahip olduğunuzu belirledikten sonra, mülkü satmak için uygun adımları atmanız gerekecektir. Bu adımlar, bir pazarlama planının hazırlanmasını ve satışla ilgili evrakların hazırlanmasını, potansiyel alıcıların belirlenmesini ve satış şartlarının müzakere edilmesini içerebilir. Miras kalan gayrimenkul satışının yasal koşullarının bilinmesi, sorunsuz ve başarılı bir satış için önemlidir. 

Miras kalan gayrimenkul satılmadan önce miras intikali yapılması gerekir. Bu işlem, miras olarak kalan hem mülklerin hem de borçların varislere geçmesini sağlar. Bunun için Sulh Hukuk Mahkemesi’nden ya da noterden veraset belgesi alınmasına ihtiyaç duyulur. Belge alındıktan sonra ise ya bir varis veya tamamı ya da yasal temsilci tarafından tapu müdürlüğüne başvurulması gerekir. Başvuru kapsamında ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır;

  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Varis ya da temsilcinin kimliği
  • Veraset belgesi (Bu belge, kişinin varis olduğunun ispat edilmesi için gereken bir belgedir.
  • Gayrimenkulün tapusu
  • Varislerin başkaları tarafından temsil edilmesi durumunda vekâletname
  • Gayrimenkul eğer konutsa DASK

Belgelerin İbrazından Sonra Satış İşlemi

Miras intikali olduktan sonra satış işleminin gerçekleştirilmesi için varisler arasında görüş birliği olması gerekir. Gerekli belgelerin teslim edilmesinde sonra unutulmamalıdır ki miras kalan gayrimenkulü satmak için varislerin her biri kimlik fotokopilerini ve veraset belgelerini vermelidir. 

Aynı zamanda belirtmek gerekir ki varisler arasında 65 yaş üzerinden birisi varsa satış öncesinde akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlayan bir sağlık raporu alınmalıdır. Bütün belgeler tamamlandıktan sonra tapu harcı ve döner sermaye bedeli ödenir. Bu şekilde satış tamamlanır.