Miras Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Miras Vergisi Nasıl Hesaplanır?

İnsanların herhangi bir bedel ya da karşılık ödemeden sahip oldukları servet için Türk vergi sistemi kapsamında dolaysız vergi ödemesi gerekir. Bu vergiye ise miras vergisi deniyor. Veraset vergisi, genellikle bir kişiden diğerine geçen tüm mülk ve varlıklar olarak tanımlanan bir Mülkün devri için geçerli olan ulusal ve uluslararası bir vergidir. Veraset vergisinin temel amacı, mülk veya parayı miras alanların okullar, hapishaneler, hastaneler vb. gibi devlet kurumlarının işletme maliyetlerine adil paylarını ödemelerini sağlamaktır.

Miras vergisi ayrıca serveti insanlar arasında daha eşit bir şekilde yeniden dağıtarak toplumdaki eşitsizliğin azaltılmasına yardımcı olur. Vasiyet ya da miras ile sahip olunan servet için kişinin ödemesi gereken veraset ve intikal vergisi vardır. Bağış ve benzeri farklı durumlar nedeni ile servet sahibi olan kişilerin ise intikal vergisi ödemesi gerekir. Peki, miras vergisi nasıl hesaplanıyor?

Veraset ve İntikal Vergisi Ne Kadar?

Veraset vergisi, herhangi bir mülkün mirasından alınabilecek bir vergidir. Bir kişiden diğerine para, mülk veya diğer varlıkların transferine ilişkin bir vergidir. Veraset vergisi, mülkü miras alan kişi, eşi, hemcins partneri, çocukları veya diğer akrabaları tarafından ödenebilir. Ödenecek veraset vergisi miktarı, mirasın değerine, mülkü miras alan kişiler arasındaki ilişkiye ve miras sırasında yürürlükte olan vergi oranına bağlı olacaktır.  Miras vergisi hesaplanırken anne, baba, eş ve benzeri kişilerden kalan mal intikalinde veraset ve intikal vergisinde yüzde 50 oran söz konusudur. Aynı zamanda ilk 240 bin TL için miras ile intikal durumunda %1, ivazsız intikal durumunda ise %10 veraset ve intikal vergisi söz konusudur. 

Miras Vergisinin Oranları

Miras vergisinin oranları birçok kişi tarafından merak ediliyor. 570 bin TL tutarında bir mirasın intikali durumunda veraset ve intikal vergisi %3 oranında uygulanıyor. İvazsız intikal olması durumunda ise bu oran %15 kadar oluyor. 1 milyon 270 bin TL tutarında miraslarda ise %5 oran söz konusu olurken ivazsız intikal durumunda %20 oran uygulanır. 2 milyon 200 bin TL değerinde miras intikali durumunda %7, ivazsız intikal durumunda %25 oran vardır. Son olarak ise miras tutarı 4 milyon 280 bin TL üzerinde olursa veraset ve intikal vergisi olarak %10, ivazsız intikal durumunda ise %30 vergi durumu söz konusudur. Miras sahibi olan kişilerin vergi hesaplaması yaparken bu oranları ele alarak hesaplama yapması gerekir.

Miras Vergisinden Muaf Olmak Mümkün Mü?

Veraset vergisi yükümlülüğünüzden kaçınmanın veya yükümlülüğünüzü azaltmanın birkaç yolu vardır. Mevcut muafiyetlerden, istisnalardan veya indirimlerden yararlanarak yükümlülüğünüzü azaltabilirsiniz. Mirasın değerini azaltmak için adımlar atarak da sorumluluğunuzu azaltabilirsiniz. Ödenecek vergi miktarını azaltacak şekilde mirasla ilgilenerek yükümlülüğünüzü azaltabilirsiniz. Ancak insanların en fazla merak ettiği konulardan birisi miras vergisinden muaf olmanın mümkün olup olmadığıdır. 

Belirtmek gerekir ki veraset ve intikal vergisinden muaf olan kurum ve kişiler vardır. Miras vergisi ödeme yükümlülüğü olmayanlar kamu yararına çalışan kurumlar ve derneklerdir. Aynı zamanda görev için Türkiye’de olan yabancı ülke vatandaşlarının da miras vergisi ödeme gibi bir yükümlülüğü yoktur. 

Miras vergisi konusunda hem hesaplama yaparken hem de yükümlülüklerinizi belirlerken iyi bir araştırma yapmak ya da profesyonel yardım almak önemlidir. Veraset vergisinin olası bir şekilde uygulanması konusunda endişeleriniz varsa, nitelikli bir vergi danışmanına danışmaya değer. Bu kapsamda hem ne kadar vergi ödemeniz gerektiğiniz öğrenebilir hem de sürecin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlayabilirsiniz.