Tapu Şerhine Dair Tüm Bilinmesi Gerekenler

Tapu Şerhine Dair Tüm Bilinmesi Gerekenler

Tapu şerhi, tapuları yönetmek ve arşivlemek için kullanılan önemli bir araçtır. Tapu ek açıklaması, tarih, yazar, alıcılar ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere tapu hakkında meta veriler içeren bir belge olarak görülebilir. Tapu notunun kullanılması, belirli tapularla ilgili belgelerin daha kolay aranmasını ve alınmasını sağlar. Tapu şerhi, imzalayan kişiyi, işlemin taraflarını, işlemin tarihini ve işlemin nedenlerini belirlemek için bir senet, belge veya diğer yasal kayıtlara eklenen bir nottur. 

Şerh Neden Konulur?

Şerh konulmasının farklı nedenleri olabilir. Örneğin bir alacak hakkı nedeni ile konulması mümkündür. Bu kapsamda alacak hakkını korumak için tapu kütüğüne şerh ibaresi işlenerek mülkiyet hakkı sınırlanır. Tapu şerhinin amacının belirlenmesi iki nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak, amacı bilmek belgeyi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. 

Örneğin, bir mülk satışının hesabını okuyorsanız, her bir ek açıklamanın ("onay", "satış" veya "devir" gibi) amacını bilmek, belirli öğelerin neden dahil edildiğini anlamanıza ve izlemenize yardımcı olabilir. İkincisi, amacı bilmek, bir belgenin geçerli olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. Bir belgenin ilgili ek açıklaması yoksa belgenin geçerli olup olmadığını belirlemek için bir hukuk uzmanına danışmanız gerekebilir.

Tapu Şerhi Çeşitleri

Tapu şerhi, imzalayan kişiyi, işlemin taraflarını, işlemin tarihini ve işlemin nedenlerini belirlemek için bir senet, belge veya diğer yasal kayıtlara eklenen bir nottur. Tapu şerhinin amacının belirlenmesi önemlidir. Amacı bilmek belgeyi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Şerh çeşitleri şunlardır;

 • Birleştirme şerhi
 • İntifa hakkı
 • Ayırma şerhi
 • İştira hakkı
 • Şufa hakkı
 • Geçit hakkı
 • Vefa hakkı
 • İpotek şerhi
 • Haciz şerhi
 • Oturma hakkı
 • İhtiyati tedbir
 • Satışa şerh
 • Davalıdır şerhi
 • Aile konutu şerhi
 • İhtiyati haciz

Şerh Koymak İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Şerh koymak için gereken belgeler, şerh türüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu kapsamda gerekebilecek belgelerden bazıları şunlardır;

 • Resmi senet
 • Noter aracılığıyla düzenlenen sözleşme
 • Kira sözleşmesi
 • Haciz gibi durumlarda yetkili kurum tarafından verilen resmi yazı
 • Mahkemeden onaylanan senet
 • Kanunda belirtilen belgeler
 • Vasiyetname örneği ve şerh için mahkemeden verilen yazı
 • Mahkeme kararı

Belirtilen belgeler şerh türüne göre değişir. Aynı zamanda bunlar haricinde kişilerin kimlik ibraz etmesi gerekirken kurumlar tarafından temsil belgesi ve imza sirküsü ibraz edilmelidir.

Şerh Nasıl Koyulur?

Şerh koymak isteyen kişilerin, şerh türüne göre istenen belgeleri hazırlaması gerekir. Tapu üzerinde hak sahibi olanlar, davalı olanlar, alacaklı olanlar bu evraklar ile şerh koydurabiliyor. Tapuya müracaat sırasında evrakların teslimi ve harç ücretinin yatırılması ile şerh koyma işlemi yapılır.

Tapu Şerhi Ne Kadar Süre Geçerli Olur?

Tapu koyulan şerh, genel olarak 5 yıl boyunca geçerli olur. 5 yıl dolduktan sonra ise otomatik olarak bu şerhin düşmesi söz konusudur. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki konuşan şerh türüne göre bu süre değişkenlik gösterebilir. 4 yıllık bir borçta bu süre 4 yıl olur. Satış vaadi sözleşmesi ile yapılan bir şerh varsa bu durumda süre 10 yıl olur.

Tapu Şerhine İtiraz Edilir Mi?

Tapuya konulan şerhin haksız ya da yanlış olduğunu düşünen kişilerin buna itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz etmek isteyen kişilerin mahkemeye başvurması ve şerhin iptali için dava açması gerekir. Eğer haklı olduğu kanıtlanır ise şerh kalkar ve aynı zamanda maddi, manevi kayıp için tazminat açma hakkı da olur.