Veraset İlamı Nasıl Alınır? Mirasçıların Yapması Gerekenler...

Veraset İlamı Nasıl Alınır? Mirasçıların Yapması Gerekenler...

Veraset, miras için bir yetkidir. Genel olarak ölen kişinin mirasında kimlerin hakkı olduğu konusunda yetki ve durumları kapsayan yetkidir. Bu yetki durumu nüfus müdürlüğüne 10 gün içerisinde bildirilmesi gereken bir yetkidir. Aynı zamanda ölüm bilgilendirilmesi de yine 10 gün içinde yapılmak zorundadır. Veraset ilamı, devlet kurumuna bildirilmeli ve kişinin ya da kişilerin resmi mirasçı olduğu belirtilmelidir. 

Miras belgesi, bir bireyin veya kuruluşun mülkünün ölümünden sonra dağıtılacağı sırayı belirleyen yasal bir belgedir. Ayrıca, bu varlıklar üzerinde sahiplik ve yetki kanıtı olarak da hizmet edebilir. Miras belgesi genellikle ölen kişinin adını, doğum tarihini, yerini ve mesleğini/mesleklerini ve bunlarla ilgili diğer bilgileri içerir. Peki, veraset ilamı nasıl alınır ve mirasçılar neler yapmalıdır?

Veraset İlamı İçin Başvuru

Veraset ilamı alma işlemi yapacak olan kişilerin ortalama 2 ay kadar bir süre içerisinde temin etmesi gerekir. Ölüm bilgisi kullanılarak 10 gün içerisinde belge alımı yapılmaması durumunda sulh mahkemesi aracılığı ile ilam alımı sağlanır. Mirasçı, yaşadığı ve ikametgâhının bulunduğu şehre ve semte bağlı sulh mahkemesine dilekçe vermeli ve süreci başlatmalıdır. Bununla birlikte notere başvuru yapılması ile de veraset ilamı temin edilebilir.

Miras belgesi, bir mülk veya kuruluş için yeni bir yasal varis oluşturmak için kullanılan yasal bir belgedir. Bir mülkün veya kuruluşun asıl sahibinin artık mevcut olmaması veya kuruluş için kalıcı yasal otorite olarak hizmet edememesi durumunda, genellikle bir veraset belgesi kullanılır. Miras belgesi, bir terekenin veya kuruluşun asıl sahibinin tereke veya kuruluşu yasal olarak yönetemediği durumlarda da kullanılır.

Hangi Durumlarda Sulh Mahkemesinden Veraset İlamı Alınır?

Hukuki bir belge olarak geçerli olabilmesi için, bir veraset belgesinin uygun yasal formaliteleri ve resmi imzaları içermesi gerekir. Uygun formaliteler ve resmi imzalar belgenin orijinal versiyonuna dahil edilebilir veya belgenin basılı versiyonuna eklenebilir. 

Mirasçıların merak ettiği konulardan bir tanesi hangi durumlardan sulh mahkemelerinden veraset ilamı alınabileceğidir. Belirtmek gerekir ki sulh mahkemesine başvuru yapılabilmesi ve bu şekilde belge alınabilmesi için mirasçı sayısının fazla olmasına ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda mirasçıların yurt dışında yaşaması durumunda da sulh mahkemesine başvuru yapması ve bu şekilde veraset ilanı alması gerekir. Bu sürecin ne kadar süreceği ise değişkenlik gösterir. Genel olarak duruma ve çıkan karşıtlıklara bağlı olarak 2 aya kadar uzaması olası bir durumdur. 

Veraset İlamı Almak İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Veraset ilamı almak için başvuru yapan kişilerin teslim etmesi gereken çeşitli belgeler bulunuyor. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi ve doğru başvuru yapılması ile veraset belgesi almak mümkündür. Öncelikle belirtmek gerekir ki veraset beyannamesi için hazırlık yapılırken mirasçı tarafından mal – mülk ve borçlar konusunda gerekli bilgilendirmenin vergi dairesine yapılması oldukça önemlidir. Aynı zamanda veraset beyannamesi verileceği zaman mirasçının borcu olmaması da şartlar arasında yer alır. Böyle bir durumda mirasçının borcunu kapatması gerekir. Gereken belgeler şunlardır;

Veraset talebi dilekçesi

Nüfus kayıt örneği

Ölüm belgesi

İşlemler Ne Kadar Sürede Tamamlanmalıdır?

Ölüm bilgilendirmesi için ilk 10 gün süre söz konusudur. Aynı zamanda veraset bilgilendirmesinin de bu 10 günlük süre içerisinde yapılması gerekir. Bunun yanı sıra yurtiçinde yaşayan vatandaşların 4 ay içerisinde süreci tamamlaması gerekiyor. Yurtdışında yaşayan kişiler ise 6 ay içerisinde süreci tamamlayarak veraset ilamı için gerekli işlemleri yapmalı ve belgeyi almalıdır.